Kroppsakademin i Stockholm
Regeringsgatan 95

E-post:
manuela@kroppsakademin.se