Kroppsakademin i Stockholm
Vanadisvägen 21
113 46 Stockholm

E-post:
manuela@kroppsakademin.se